Oferujemy pełną obsługę w zakresie wszelkich czynności notarialnych przewidzianych przepisami prawa , w szczególności art. 79 ustawy z dnia 14 .II 1991 r. Prawo o notariacie, to jest:

  1. aktów notarialnych: – umów sprzedaży,darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, dożywocia, testamentów, pełnomocnictw, ustanowienia hipotek, służebności, użytkowania, umów spółek handlowych, umów deweloperskich, umów majątkowych małżeńskich oraz innych
  2. aktów poświadczenia dziedziczenia;

  3. sporządzania poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu, daty okazania dokumentu (daty pewnej) ;

  4. spisywania protokołów , w tym z przebiegu Zgromadzenia Wspólników ;

  5. przyjęcia na przechowanie pieniądze, papierów wartościowych, dokumentów, dane na informatycznym nośniku danych;

  6. sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

  7. sporządzania na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

Notariusz bezpłatnie udziela również informacji i wyjaśnień w zakresie zamierzonych bądź dokonywanych czynności notarialnych